Ridekurs

                          Vi tilbyr rideskolekurs fra nybegynner til viderekommen og i alle aldre.

Alle kurs er halvårskurs, man binder seg for en hel periode av gangen. Ridningen foregår en gang pr. uke på fast dag til fast klokkeslett.

Ubenyttede timer regnes som tapt. Kun ved fremvisning av legeerklæring kan disse bli erstattet etter avtale, se våre betalingsbetingelser for mer info. Husk vanlig rideskole i ferier. Rideskolen er kun stengt på røde dager.


Bindene påmelding. Knøtt

For barn opp til 7 år som ønsker å ri, men kanskje ikke er helt klare for å ri alene eller kan ha vanskelig med å holde fokus i 45 minutter på vanlig time. Her vil barna lære start/stopp og sving. Denne timen er også en fin aktivitet for barn og voksen sammen. Foreldre må delta aktivt til barnet kan svinge selv. 

Nybegynner 

For de som aldri har ridd før, ridd litt eller enda er litt usikker på trav og galopp. Mulighet for å ha med leier i skritt og trav, det forventes at en voksen eller en kompetent person kan bistå med leiing. Vi gir opplæring i starten av semesteret. 

Lett Øvet 

Må kunne styre hesten selvstendig i skritt og trav. Ri lettridning uten å holde i salen, og kunne galoppere på sporet. Her er det ikke tillat med leier.

Øvet 1

   Kunne ri de fleste hester i skritt og trav, kunne manøvrere hesten i galopp. Og kunne ridebanensveier.

Øvet 2

   Kunne ri de fleste hester i alle gangarter og kunne ridebanens veier. Samt begynne med innvirkning på hesten i alle gangarter.

Sprang Lett øvet

 For de som går på Lett øvet/øvet nivå og vil lære mer om sprang eller ønsker å bli tryggere på sprangbanen. For å gå på sprangkurs må man også gå på vanlig rideskoletime. 

   

Sprang Øvet

For de som går på øvet/satsningsgruppe og ønsker mer rutine på sprangbanen. For å gå på sprangkurs må man også gå på vanlig rideskoletime.

Ungdom/Voksen Lett øvet

   Her er alle over 17år velkomne. For de som kanskje vil ta opp igjen ridningen etter noen år av, eller ønsker å ha det litt gøy i hverdagen. 

 

Ungdom/Voksen Øvet

Her er alle over 17år velkomne. For de som ønsker å holde liv i ridningen og utfordre seg selv med. Kunne ri de fleste hester i alle gangarter og kunne ridebanens veier. Samt begynne med innvirkning på hesten i alle gangarter.

Satsningsgruppe 

Her er målet å kunne ta med rytterne ut på stevner og delta i for eksempel FERDcup. Her må rytter kunne innvirke på hesten og kunne ri de fleste hester i både sprang og dressur. 

Lyst til å bli melde deg på eller høre mere om våre kurs?

Meld deg på her: Påmelding kurs

Kontakt Oss 

Nordre Ellevei 40, 1449 Drøbak 

Rideskolen@ellehest.no 

 

Vår semester Rideskolen

!BINDENE PÅMELING!

Oppstart uke 3 og semester slutt uke 25 2024

Mandag: 21 t. Tirsdag: 22 t. Onsdag: 23 t. Torsdag 21 t.

Vanlig rideskole time: 350 ,- pr gang

Rideskole sprang: 400 ,- pr gang

For info om nivå klikk her Ridekurs

Kurs vårsemester rideskole

Mandag:

16.15-17.00: Nybegynner

17.00-17.45: Øvet 1 *Full

17.45-18.30: Lett øvet *Full 

18.30-19.15: Øvet 2

19.15-20.00: Sprang lett øvet

20.00-20.45: Sprang øvet

Tirsdag:

16.15-17.00: Lett øvet

17.00-17.45: Nybegynner *Full

17.45-18.30: Øvet 2

18.30-19.15: Øvet 1

19.15-20.00: Sprang lett øvet

20.00-20.45: Stevnegruppe

Onsdag:

16.30-17.00: Knøtt

17.00-17.45: Ungdom/voksen øvet

17.45-18.30: Øvet 1

18.30-19.15: Lett øvet

19.15-20.00: Ungdom/Voksen lett øvet

20.00-20.45: Stevnegruppe

Torsdag:

13.45-14.30: lett øvet /øvet alle aldre

16.15-17.00: Lett øvet

17.00-17.45: Øvet *Full  

17.45-18.30: Nybegynner *Full

18.30-19.15: 

19.15-20.00: Ungdom/voksen øvet

Kursavgiften blir fakturert etter påmelding via vår hjemmeside, og er bindende. Ved påmelding skal alle felt i påmeldingsskjemaet fylles ut. Deltager har akseptert vilkårene I denne avtalen når det er markert "Jeg godkjenner vilkårene for påmelding til kurs" og klikket "meld deg på nå".

Vilkår

Angrerett

Ved påmeldt kurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks varer på internett.

Kansellering

Denne påmeldingen kan kanselleres mellom 15. jan. 2024, 14:00 og 30. jan. 2024, 10:00.

Penger blir refundert hvis den kanselleres innen tiden over.


Refusjon av økter

Opp til 0 økter kan refunderes.


Videreføring

Denne aktiviteten har videreføring.

Du vil bli registrert for neste semester automatisk. Du kan melde av denne registreringen før 17. jun. 2024, 10:00


Generelle vilkår

Disse betingelsene gjelder fra 01.01 2024 ved Drøbak Rideskole.
1. All ferdsel i og rundt stallen og Drøbak Ridesenter sitt område samt deltagelse på kurs og leie av hest skjer på eget ansvar. Drøbak Ridesenter AS kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av påvist grov uforstand fra Drøbak Ridesenter sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker. Det er forbundet med risiko for skader når man omgår/rir hester

2. Drøbak Ridesenter sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning

3. Man regnes som på endelig påmeldt til kurs hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt. a) Møtt opp og deltatt på ridekurset. b) signert/sendt inn påmeldingskjema. c) betalt kurset. Er man å regne som påmeldt til ride kurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man avbryter kurset underveis uansett årsak.

4. Alle som rir på nybegynner eller knøtte kurs SKAL ha med egen leier, denne må kunne følge instruktørens instrukser, eller betale for leier.

5. Alle som rir på Øved 1 eller høyere kurs skal selv sale på /av hesten sin før/etter timen. Det vil være en stallvakt som hjelper til med anvisning og hjelp hvis nødvendig. All av/på saling skjer på eget ansvar. Av påsaling av hestene/ponienen er en viktig del av rideundervisningen og vil hjelpe å skape en bedre og tryggere rytter.

6. Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser GROV uforstand OG/ELLER overlegg

7. Hvis Drøbak Ridesenter må avlyse en time eller flere grunnet Force Major(Brann, Orkan, etc) erstattes ikke kurset

8. Hvis Drøbak ridesenter må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende får man et gavekort på en gratis time.

9. Hvis elever rammes av ulykker eller sykdom som gjør dem hindret fra å møte på ridetime, og melder fravær før 24 timer før økten, får man da ta igjen time, dette begrenser seg oppad til 1 ganger pr. 10 ukers kurs, og må taes igjen innenfor sluttdatoen for kurset.

10. Alle nybegynnere (førstegangskunder) som velger og ikke fortsette etter første time vil ikke bli belastet for timen.

11. Alle kurs består av to teoriøkter, resten av øktene er ridning

12. Varighet og innhold. Alle økter varer i 45 minutter*, dette inkluderer oppstilling, opprop, skritt, aktiv ridning og sluttoppstilling, avstigning. Knøtt har 30 minutter varighet


Drøbak Ridesenter
Drøbak 01.01. 2024

Drøbak Ridesenter. Alle rettigheter reservert.