Praktisk informasjon


  • Sikkerhet en viktig faktor på DRS. På vår rideskole legger vi stor vekt på at rideopplæringen skal foregå i trygge omgivelser. Vi er nøye på at alle våre elever rir med godkjent utstyr, og oppmuntrer alle til å gå til anskaffelse av sikkerhetsvest.(Ryttere under 18 år skal benytte vest på sprangkurs) I all håndtering av hestene vektlegger vi sikker og trygg omgang - og derfor er ridesikkerhet og korrekt håndtering av hestene en viktig ingrediens i vår rideopplæring, og det vil bli satt av minst to timer i semesteret til sikkerhet i stallen og håndtering av hesten.


  • Elever som oppholder seg i og rundt ridesenteret og som rir på ridekurs, er hos oss på eget ansvar. Rideskolen står ikke til ansvar for skader og ulykker i forbindelse med aktiviteter på senteret eller på ridetimer. Det anbefales at alle elever tegner egen ulykkesforsikring mot skader og ulykker.

  • Alle kurs er halvårskurs, man binder seg for en hel periode av gangen. Ridningen foregår en gang pr. uke på fast dag til fast klokkeslett.


  • Ubenyttede timer regnes som tapt. Kun ved fremvisning av legeerklæring kan disse bli erstattet etter avtale, se våre betalingsbetingelser for mer info. Husk vanlig rideskole i ferier, rideskolen er kun stengt på røde dager.

  •  KUN sykemelding fra lege er gyldig grunn for refusjon. Ved sykemelding betales de ridetimer de to første ukene (minimum to ridetimer) etter at sykemelding er levert. Dette er for at Drøbak ridesenter skal ha mulighet til å fylle opp kurset.

Deltager har akseptert vilkårene I denne avtalen når det er markert "Jeg godkjenner vilkårene for påmelding til kurs" og klikket "meld deg på nå".

Vilkår

Deltager har akseptert vilkårene I denne avtalen når det er markert "Jeg godkjenner vilkårene for påmelding til kurs" og klikket "meld deg på nå".

Angrerett

Ved påmeldt kurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks varer på internett.


Generelle vilkår

Disse betingelsene gjelder fra 01.01 2024 ved Drøbak Rideskole.
1. All ferdsel i og rundt stallen og Drøbak Ridesenter sitt område samt deltagelse på kurs og leie av hest skjer på eget ansvar. Drøbak Ridesenter AS kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av påvist grov uforstand fra Drøbak Ridesenter sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker. Det er forbundet med risiko for skader når man omgår/rir hester

2. Drøbak Ridesenter sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning

3. Man regnes som på endelig påmeldt til kurs hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt. a) Møtt opp og deltatt på ridekurset. b) signert/sendt inn påmeldingskjema. c) betalt kurset. Er man å regne som påmeldt til ride kurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man avbryter kurset underveis uansett årsak.

4. Alle som rir på nybegynner eller knøtte kurs SKAL ha med egen leier, denne må kunne følge instruktørens instrukser, eller betale for leier.

5. Alle som rir på Øved 1 eller høyere kurs skal selv sale på /av hesten sin før/etter timen. Det vil være en stallvakt som hjelper til med anvisning og hjelp hvis nødvendig. All av/på saling skjer på eget ansvar. Av påsaling av hestene/ponienen er en viktig del av rideundervisningen og vil hjelpe å skape en bedre og tryggere rytter.

6. Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser GROV uforstand OG/ELLER overlegg

7. Hvis Drøbak Ridesenter må avlyse en time eller flere grunnet Force Major(Brann, Orkan, etc) erstattes ikke kurset

8. Hvis Drøbak ridesenter må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende får man et gavekort på en gratis time.

9. Hvis elever rammes av ulykker eller sykdom som gjør dem hindret fra å møte på ridetime, og melder fravær før 24 timer før økten, får man da ta igjen time, dette begrenser seg oppad til 1 ganger pr. 10 ukers kurs, og må taes igjen innenfor sluttdatoen for kurset.

10. Alle nybegynnere (førstegangskunder) som velger og ikke fortsette etter første time vil ikke bli belastet for timen.

11. Alle kurs består av en teoriøkt, resten av øktene er ridning

12. Varighet og innhold. Alle økter varer i 45 minutter*, dette inkluderer oppstilling, opprop, skritt, aktiv ridning og sluttoppstilling, avstigning. Knøtt har 30 minutter varighet


Drøbak Ridesenter
Drøbak 01.01. 2024    Drøbak Ridesenter. Alle rettigheter reservert.